Strona główna arrow Aktualności arrow Bieg Niepodległości
Bieg Niepodległości
Wpisał: Małgorzata Chęś   
09.10.2019.
Image

 

REGULAMIN
XXI BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
CZARNKÓW 2019

1. CEL IMPREZY
−uczczenie101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
- popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- promocja Miasta Czarnków

2. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
tel./fax 067/255-26-95
e_mail: osir@czarnkow.pl
f – Ośrodek Sportu i Rekreacji Czarnków

3. WSPÓŁORGANIZATOR
Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Czarnków
Związek Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie

4. PATRONAT MEDIALNY
Redakcja „Nadnoteckie Echa”
www.czarnkow.info
www.czarnkow.pl

5. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się dnia 7 LISTOPADA 2019R. (czwartek) o godz. 13.00
START I META - Park Staszica Czarnków (przy amfiteatrze)

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia online należy dokonywać poprzez stronę:
www.panel.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg czarnkow
do godz.21:00; 6 listopada 2019
Dodatkowe indywidualne zapisy w biurze zawodów w godz. 12.00- 12.30 w dniu startu (ILOŚĆ NUMERÓW OGRANICZONA). Biuro zlokalizowane za amfiteatrem pod namiotem.

7. DYSTANSE I KATEGORIE
- kategoria osób niepełnosprawnych
- kategoria od A do E oraz od I do W (dzieci, młodzież, dorośli)
szczegółowy harmonogram dystansu i kategorii załącznik nr 1 do regulaminu biegu.

8. NAGRODY
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują:
- Kategorie A – E: dyplomy, medale, bony na sprzęt sportowy w sklepie
sportowo-rowerowym Prellwitz Tomasz i Bogdan ul. Rybaki 15, 64-700 Czarnków
- Kategorie I – Ł i W: dyplomy, medale, nagrody pieniężne
- nagroda pieniężna dla najstarszego uczestnika biegu
UWAGA:
W przypadku uczestnictwa w danej kategorii mniej niż 3 osób nie będą wręczane
NAGRODY PIENIĘŻNE!!!

9. DEKORACJA
Amfiteatr bezpośrednio po zakończeniu ostatniego biegu w danej kategorii.

10. SPONSOR BIEGU
Rada Miejska w Czarnkowie.
11. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Biegi odbędą się kategoriami (każda kategoria osobno, bezpośrednio po sobie). Godziny startów danej kategorii są przybliżone.
2. Organizator dopuszcza w uzasadnionych przypadkach łączny start kilku kategorii. Jednak w takim przypadku klasyfikacja będzie prowadzona osobno, a godziny startu ulegną zmianie.
3. Pomiar czasu za pomocą chipów.
4. Elektroniczny zwrotny chip będzie mocowany na sznurówkach bądź numerach startowych. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak chipa podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Chip zwracamy na mecie po zakończeniu biegu.
5. Uczestnicy są ubezpieczeni od NW.
6. Organizator zapewnia: przebieralnie, ciepłe napoje.
7. Za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas zawodów OSiR nie ponosi odpowiedzialności. Zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie.

12. UCZESTNICTWO
1. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów będzie dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy przy odbiorze chipów.
3. Organizator nie ma obowiązku sprawdzania badań lekarskich – są to biegi masowe.
4. Zawodnicy na mecie nieposiadający elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą klasyfikowani.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:
Gmina Miasta Czarnków
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
NIP:7632093092
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy oraz datę urodzenia - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:
Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),
Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),
upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:
• prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
• prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
• prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,
• prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
Jednocześnie każdy uczestnik biegu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych z biegu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

Załącznik nr 1 - do Regulaminu XXI Biegu Niepodległości

LP

Start

DYSTANS I KATEGORIA

Uczestnicy przedział wiekowy

1

13:05

   500 m Bieg osób niepełnosprawnych (jedna pętla)

bez ograniczeń

dziewczęta i chłopcy

2

13:10      

A 500m dziewczynki 2009-2012  (jedna pętla)

K, wiek 7 – 10

3

13:20      

A 500 m chłopcy 2009-2012 (jedna pętla)

M, wiek 7 – 10

4

13:25      

B 1000m dziewczynki 2007 i 2008 (dwie pętle)

K, wiek 11 – 12

5

13:30      

B 1000m chłopcy 2007 i 2008 (dwie pętle)

M, wiek 11 – 12

6

13:35      

C 1000 m dziewczęta 2005 i 2006 (dwie pętle)

K, wiek 13 – 14

7

13:40      

C 1500 m chłopcy 2005 i 2006 (trzy pętle)

M, wiek 13 – 14

8

13:45      

D 1000m juniorki młodsze 2003 - 2004 (dwie pętle)

K, wiek 15 – 16

9

13:50      

D 2000m juniorzy młodsi 2003 - 2004 (cztery pętle)

M, wiek 15 – 16

10

13:55      

E 1000m juniorki 2000 i 2002 (dwie pętle)

K, wiek 17 – 19

11

14:00      

E 2000 m juniorzy 2000 i 2002 (cztery pętle)

M, wiek 17 – 19

 

12

14:10      

I 2000m seniorki 1990-99 (cztery pętle)

K, wiek 20 – 29

13

14:15      

I 3000m seniorzy 1990-99 (sześć pętli)

M, wiek 20 – 29

14

14:20      

J 2000m seniorki 1980-89 (cztery pętle)

K, wiek 30 – 39

15

14:25      

J 3000m seniorzy 1980-89 (sześć pętli)

M, wiek 30 – 39

16

14:20      

K 2000m seniorki 1970-1979 (cztery pętle)

K, wiek 40 – 49

17

14:25     

K 3000m seniorzy 1970-1979 (sześć pętli)

M, wiek 40 – 49

18

14:35     

L 2000m seniorki 1960 – 1969 (cztery pętle)

K, wiek 50 – 59

19

14:35     

L 2000m seniorzy 1960 – 1969 (cztery pętle)

M, wiek 50 – 59

20

14:35        

Ł 2000m seniorki 1950 – 1959 (cztery pętle)

K, wiek 60 – 69

21

14:35              

Ł 2000m seniorzy 1950 – 1959 (cztery pętle)

M, wiek 60 – 69

22

14:35   

W 2000m seniorki 1949 i starsi (cztery pętle)

K, wiek 70+

23

14:35            

W 2000m seniorzy 1949 i starsi (cztery pętle)

M, wiek 70+

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.