Strona główna arrow Aktualności arrow Wiosenne przełaje...
Wiosenne przełaje...
Wpisał: Małgorzata Chęś   
10.03.2020.
 
 W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ KORONAWIRUSA
I ZARZĄDZENIEM WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIEM 13 MARCA 2020R. ODWOŁUJEMY WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE.
 
 
Image

 

 

 

Regulamin

Wiosenne Biegi Przełajowe

Czarnków 26.03.2020r.

 

I. CEL IMPREZY              

- popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na zdrowie człowieka

- propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu

 

II. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków                     

tel./fax  067/255-26-95

 

III.WSPÓŁORGANIZATOR

Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Czarnków.

 

IV.TERMIN

Bieg odbędzie się dnia 26 marca 2020 r. (czwartek) 

godz.1300 szkoły średnie

godz.1330 szkoły podstawowe

Miejsce: stara strzelnica za Cmentarzem Komunalnym przy ul. Rolnej w Czarnkowie.

                              

V.DYSTANS I KATEGORIE

 

SZKOŁY ŚREDNIE – godzina 13.00

1.DZIEWCZĘTA

Klasa 1 i 2 /1000 m – rocznik 2002-2004

Klasa 3 i 4 /1000 m – rocznik 2000,2001

2.CHŁOPCY

Klasa 1 i 2 /1200 m – rocznik 2002-2004

Klasa 3 i 4 /1200 m – rocznik 2000,2001

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – godzina 13.30

1.DZIEWCZĘTA

Klasa 4 i młodsze /600 m - rocznik 2009 i młodsze

2.CHŁOPCY

Klasa 4 i młodsze /600 m – rocznik 2009 i młodsze

3.DZIEWCZĘTA

Klasa 5 /800 m  - rocznik 2008

4.CHŁOPCY

Klasa 5 /800 m – rocznik 2008

5.DZIEWCZĘTA

Klasa 6 /800 m  - rocznik 2007

6.CHŁOPCY

Klasa 6 /800 m – rocznik 2007

7.DZIEWCZĘTA

Klasa 7 /800 m - rocznik 2006

8.CHŁOPCY

Klasa 7 /1000 m – rocznik 2006

9.DZIEWCZĘTA

Klasa 8 /800 m - rocznik 2005

10.CHŁOPCY

Klasa 8 /1000 m – rocznik 2005

 

VI.SPRAWY ORGANIZACYJNE

Biegi odbędą się „kategoriami” bezpośrednio po sobie dziewczęta, chłopcy itd.

Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców oraz dla poszczególnych kategorii dla szkół podstawowych i średnich.

Organizator dopuszcza w uzasadnionych przypadkach łączny start kilku kategorii. Jednak w takim przypadku klasyfikacja będzie prowadzona osobno.

Wyjątek przy łącznej klasyfikacji stanowi start klas 4 i młodszych szkół podstawowych, tu bieg i dekoracja wspólna.

Organizator zapewnia pomoc medyczną i napoje.

 

VII. NAGRODY

Za miejsca I-III w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców: medal i dyplom.

 

VIII. UCZESTNICTWO

Uczestnicy są ubezpieczeni od N.W.     

Za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas zawodów OSiR nie ponosi odpowiedzialności. Zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie.

 

IX.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze OSiR do dnia 25 marca br. do godz. 15.00  tel. 067/255-26-95; meil:osir@czarnkow.pl oraz w biurze zawodów w dniu biegu.

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ KARTĘ STARTOWĄ. Karta musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, klasę, rok urodzenia.

WZÓR KARTY STARTOWEJ:

 

KARTA STARTOWA

IMIĘ: …………………….

NAZWISKO: ……………

SZKOŁA: ……………….

KLASA: …………………

ROCZNIK: ………………

 

Osoby zgłoszone indywidualnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby zgłoszone grupowo (przez szkołę) dostarczają listę imienną, zatwierdzoną przez Dyrektora szkoły bądź opiekuna grupy. Przy tym typie zgłoszenia obecność opiekuna na zawodach jest obowiązkowa.

Organizator nie ma obowiązku sprawdzania badań lekarskich.  

Uczestnik biorący udział w biegu zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu.

 

X.DEKORACJA

Dekoracja we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą sukcesywnie po zakończonych biegach.

 

XI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:

Gmina Miasta Czarnków

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków

NIP:7632093092

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku  z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska  z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy oraz datę urodzenia - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:                                                             

 Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),                                                                                                                                          Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),  upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,

prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.  Jednocześnie każdy uczestnik biegu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z biegu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.