Cennik Marina
Wpisał: Małgorzata Chęś   
04.07.2020.

Image 

ZARZĄDZENIE NR 179/2020

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie określenia cenników opłat za wypożyczanie sprzętu i usługi oferowane przez przystań Marina w Czarnkowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 29 stycznia 2015 r. nr V/27/2015 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czarnków uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam cennik opłat za wypożyczanie sprzętu na przystani Marina w Czarnkowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam cennik opłat za usługi oferowane na przystani Marina w Czarnkowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta Czarnków: Nr 268/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie w sprawie określenia cenników opłat za wypożyczanie sprzętu i usługi oferowane przez przystań Marina w Czarnkowie oraz Nr 286/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia cenników opłat za wypożyczanie sprzętu i usługi oferowane przez przystań Marina w Czarnkowie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179/2020

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 29 maja 2020 r.

 

Cennik opłat za wypożyczanie sprzętu na przystani Marina w Czarnkowie


CENA

CENA

CENA

CENA

KAJAKI szt.*1

(razem z wiosłami i kamizelkami)

za 1 dzień

za
2 dni

za 3 dni

do 6 godzin

(bez możliwości odbioru kajaków transportem wypożyczalni)

1

40

70

100

20

2

80

150

200

40

3

120

225

300

60

4

160

300

400

80

5

200

375

500

100

6

240

450

600

120

7

280

525

700

140

8

320

600

800

160

9

360

675

900

180

10

400

750

1000

200

11

440

825

1100

220

12

480

900

1200

240

13

520

975

1300

260

14

560

1050

1400

280

15

600

1125

1500

300

16

640

1200

1600

320

17

680

1275

1700

340

18

720

1350

1800

360

19

760

1425

1900

380

20

800

1500

2000

400

ŁÓDKA WIOSŁOWA

za 1 dzień

za

2 dni

za 3 dni

do 6 godzin

1

50

80

120

25

ROWERY TURYSTYCZNE szt.

(drogowe)

za 1 dzień

za

2 dni

za 3 dni

do 6 godzin

1

20

30

50

10

2

40

60

100

20

3

60

90

150

30

4

80

120

200

40

5

100

150

250

50

6

120

180

300

60

7

140

210

350

70

8

160

240

400

80

9

180

270

450

90

10

200

300

500

100

 

 

ROWER WODNY

 

 

10 zł/ za rozpoczętą godzinę

 

 

ŁÓDŹ TURYSTYCZNA (stateczek) 10 osobowa*2

120 zł/godzinę*3

 

*1Transport kajaków (min. 4, max. 10 szt. jednorazowo) – 2 zł/km (liczymy rzeczywisty przebieg w obie strony). Możliwość transportu do 8 osób w samochodzie.Wszystkie odległości liczymy od naszej bazy kajakowej.

*2Rejsy łodzią (stateczkiem) będą się odbywały w weekendy w miesiącach czerwiec - sierpień, w godz. 1000,1200,1400,1600,1800. W innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu tel.784 681 214.

*3 Cena od osoby nie jest podawana, gdyż zależy od ilości chętnych na daną godzinę.
Istnieje bowiem możliwość wynajmu bez kompletu pasażerów za cenę jw.
Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2020

Burmistrza Miasta Czarnków

z dnia 29 maja 2020 r.

Cennik opłat za usługi oferowane na przystani Marina w Czarnkowie

LP

USŁUGA

CENNIK

1

Parking niestrzeżony dla klientów Mariny.

Opłaty za parkowanie pojazdów w godzinach nocnych od godz. 20.00 do 7.00

samochód osobowy

15 zł

bus

20 zł

autokar

brak możliwości

motocykl

5 zł

przyczepa podłodziowa

10zł

przyczepa skutera wodnego

5 zł

2

Pole namiotowe:

Ustawienie namiotu

1-2 os.

10 zł za rozpoczętą dobę

3-4 os.

15 zł za rozpoczętą dobę

5-6 os.

25 zł za rozpoczętą dobę

Postój przyczepy campingowej


25 zł za rozpoczętą dobę

Postój kampera


30 zł za rozpoczętą dobę

3

Podłączenie przyczepy campingowej lub kampera do prądu


7 zł za rozpoczętą dobę

4

Slipowanie/wodowanie łodzi

bez użycia wyciągarki

25 zł

przy użyciu wyciągarki

50 zł

5

Slipowanie/wodowanie skutera


20 zł

6

Postój, powyżej 3 godzin, na wodzie w sezonie przy pomostach cumowniczych z dostępem do wody i prądu (Korzystanie z energii elektrycznej wg wskazań licznika i aktualnej ceny 1 kWh.

Opłata za odbiór nieczystości stałych i płynnych wliczona w cenę)


20 zł za dobę

lub 300 zł/ miesiąc

7

Postój, powyżej 3 godzin, na wodzie w sezonie przy nabrzeżu bez bezpośredniego dostępu do wody i prądu (Opłata za odbiór nieczystości stałych
i płynnych wliczona w cenę)


15 zł za dobę

lub 225 zł/ miesiąc

tankowanie zbiornika wody

5 zł/ cykl

ewentualne podłączenie się do prądu

wg wskazań licznika prądu
i aktualnej ceny 1 kWh lub w przypadku braku możliwości ryczałt 10 zł za rozpoczętą dobę

8

Postój łodzi wędkarskich


10 zł za rozpoczętą dobę

9

Postój łodzi poza sezonem bez wody i prądu

do 5,5 mb

10 zł za rozpoczętą dobę

lub 150 zł/ miesiąc

do 8,4 mb

15 zł za rozpoczętą dobę

lub 150 zł/ miesiąc

10

Podłączenie en. elektrycznej poza sezonem


wg wskazań licznika
i aktualnej ceny 1 kWh

11

Postój kajakiem

powyżej 2 godz.

2 zł za rozpoczętą godzinę


10 zł za rozpoczętą dobę

12

Pranie w pralce


7 zł cykl

13

Korzystanie z kuchni i zmywalni

do 1 godz.

5 zł

powyżej 1 godz.

2 zł za rozpoczętą godzinę

14

Korzystanie z natrysków


4 zł/cykl

15

Wynajem placu do grilla (bez grilla)

Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wraz z nauczycielem w ramach zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Czarnków - 50% zniżki.

do 3 godz.

20 zł

powyżej 3 godz.

50 zł

16

Opłata za używanie grilla (paliwo własne)

Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży wraz z nauczycielem w ramach zajęć organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miasta Czarnków - 50% zniżki.


 

 

30 zł

17

Wynajem wózka z kanistrami do tankowania paliwa


10zł/cykl

18

Opłata za wynajem powierzchni reklamowej


wg cennika UM Czarnków

19

Udostępnienie Mariny do celów komercyjnych


wg indywidualnej umowy

UWAGI:

1) Wszystkie ceny są cenami brutto.

2) Za „sezon” przyjmuje się okres od 16.06 do 30.09.

3) Doba liczona jest od momentu rozpoczęcia usługi.

4) Zabrania się mycia wszelkiego rodzaju sprzętu na placu Mariny.

5) Na terenie Mariny Czarnków nie ma możliwości „zimowania” jednostek na placu oraz w hangarze.

6) Odległość od Mariny do stacji paliw wynosi ok. 200 m.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.