Tor lodowy
Wpisał: Małgorzata Chęś   
11.02.2021.
Image
 

Uwaga:

Z powodu konieczności codziennej regeneracji płyty lodowej, co odbywa się  w godzinach późnowieczornych i nocnych , taflę należy bezwzględnie opuścić   o godz. 2000 .

W czasie przebywania na obiekcie należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu lodowiska i poruszać się w kierunku zgodnym ze strzałką (przeciwnym do wskazówek ruchu zegara)

Z uwagi na stan PANDEMII obowiązują wszelkie obostrzenia ogólnokrajowe dla odkrytych rekreacyjnych.

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image 
 
 

REGULAMIN LODOWISKA MIEJSKIEGO W CZARNKOWIE

1.      Lodowisko jest własnością Gminy Czarnków reprezentowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie.

2.      Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach 8.00-20.00 z ewentualnymi przerwami konserwacyjnymi. Ilość i czas trwania przerw technicznych zależy od intensywności użytkowania lodowiska oraz warunków pogodowych.

3.      Lodowisko jest nieczynne w przypadku obfitych opadów śniegu, opadów deszczu oraz odwilży.

4.      W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

5.      Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób.

6.      Dzieci do 7 lat mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7.      Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do lat 10.

8.      Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.

9.      Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.

10.  Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.

11.  Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

-   wchodzenia na lód w trakcie wylewania wody lub gdy woda jeszcze nie zamarzła, jak również 

    w czasie odwilży

-   poruszania innym sprzętem niż łyżwy

-   używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących   
    stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska (nie dotyczy to grup         
    zorganizowanych),

- siadania na bandach okalających lodowisko,

- rzucania śniegiem,

- jazdy z dziećmi na rękach,

- wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,

- chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,

- niszczenia sprzętu i urządzeń,  jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.

12.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.

13.  Za rzeczy pozostawione na lodowisku administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

14.  Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

15.   Osoby  nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska.

16.  Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.

17.  Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do administratora lodowiska.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.