Aqua Aerobic
Wpisał: Małgorzata Chęś   
17.05.2021.

Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Czarnkowie

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

AQUA AEROBIC

Image 

WTORKI  I CZWARTKI

START od 8 czerwca 2021 godz. 20.00

KOSZT 15 ZŁ/45 MIN.

PROWADZI INSTRUKTORKA

 

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące zajęć aqua aerobic dla dorosłych organizowanych przez OSiR uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego COVID-19.

1.   Zajęcia organizowane są w miejscu spełniającym wszystkie warunki bezpieczeństwa.

2.   Grupa uczestników liczy do 30 osób od 18 roku życia.

3.   Osoby zakwalifikowane na zajęcia muszą posiadać pisemne poświadczenie, że są zdrowe, nie wykazują objawów sugerujących chorobę zakaźną i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

4.   Uczestnik zajęć przed wejściem na obiekt musi zdezynfekować ręce
i pozostać w maseczce zachowując bezpieczny odstęp od pozostałych osób. Maseczki używa tylko w czasie przygotowania do zajęć. Zajęcia
w wodzie odbywają się bez maseczki.

5.   W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach.

6.   Jeżeli kadra zauważy u któregoś uczestnika niepokojące objawy choroby (kaszel, katar, duszności), to ten uczestnik zostanie odizolowany bez możliwości przystąpienia do zajęć z koniecznością opuszczenia obiektu.

7.   Dozowniki z płynem dezynfekującym mieszczą się przy wejściu na obiekt oraz na terenie obiektu w miejscach oznakowanych.

8.    Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. Organizator zapewnienia sprzęt
i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie obiektu.

9.   Wszystkie przedmioty używane przez uczestników będą dezynfekowane po każdych zajęciach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.