Strona główna arrow Aktualności arrow STOP!!! ZAPOZNAJ SIĘ!!! COVID-19
STOP!!! ZAPOZNAJ SIĘ!!! COVID-19
Wpisał: Małgorzata Chęś   
19.05.2021.
Image
 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie
INFORMUJE
że obiekty administrowane przez OSiR
będą czynne według następującego harmonogramu

od 19 kwietnia 2021
ORLIK ul. Wroniecka 61
Przystań MARINA ul. Rybaki 30
Scatepark przy os. Słonecznym
Siłownia zewnętrzna ul. Nowa 8

od 29 maja 2021
Kompleks Basenowy ul. Nowa 8

ZASADY KORZYSTANIA
Z KOMPLEKSU BASENOWEGO OSiR
NA CZAS PANDEMII

1) Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub osoby na stałe z sobą zamieszkujące. W miarę możliwości transakcję należy załatwiać przy pomocy kart płatniczych.

2) Odstęp do następnego klienta minimum 1,5 m.

3) Przed wejściem na kompleks jak również przed i po skorzystaniu z pomieszczeń lub urządzeń kompleksu należy obowiązkowo dezynfekować dłonie przy pomocy ustawionych do tego celu dozowników.

4) Maksymalnie w Kompleksie może przebywać jednocześnie połowa jego pojemności osobowej tj. 500 osób. (16 m2/osobę). Przy wyczerpaniu limitu obsługa wstrzyma sprzedaż biletów do czasu zwolnienia miejsc.

5) Przy wyborze miejsca do plażowania należy zachować minimalną odległość od „obcego” plażowicza min. 2 m. Nie dotyczy osób na stałe z sobą zamieszkujących.

6) W przypadku wejścia do pomieszczeń (toalety, przebieralnie itp.) należy bezwzględnie założyć maskę ochronną.

7) Ilość osób jednocześnie przebywających w basenach wynosi połowę ich normalnej pojemności i tak:

– BASEN DUŻY – 100 osób

– BASEN MAŁY – 20 osób

czyli 10 m2/osobę.

Do przestrzegania tych wytycznych zobowiązuje się bezpośrednio samych

użytkowników, bądź ich opiekunów!!!

8) Sprzęt z wypożyczalni jest dezynfekowany przez obsługę po każdym wypożyczającym. Nie dotyczy to leżaków wolno-stojących, które dezynfekowane są raz dziennie rano przed ich udostepnieniem oraz skrzynek depozytowych, dezynfekowanych na podobnych zasadach. Sprzęty te w przypadku ich zwolnienia przez poprzedniego klienta, kolejny klient jest obowiązany dla swego bezpieczeństwa dezynfekować samodzielnie. W przypadku braku środka można wypożyczyć pojemnik u RATOWNIKA, który należy obowiązkowo zdać bezpośrednio po użyciu.

9) W basenach należy zachować odległość min. 2 m (nie dotyczy osób stale z sobą zamieszkujących).

10) Dzieci korzystające z Placu Zabaw zlokalizowanego w KOMPLEKSIE BASENOWYM oraz wszyscy użytkownicy urządzeń wolnostojących zobowiązane są do dezynfekcji dłoni przed i po skorzystaniu z w/w urządzeń. W przypadku dzieci za przestrzeganie powyższych zasad odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie.

11) Wzywa się wszystkich użytkowników kompleksu do bezwzględnego przestrzegania powyższych zapisów a także do stosowania zasad tzw. zdrowego rozsądku oraz dystansu społecznego.

ZASADY KORZYSTANIA
Z KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH „ORLIK”
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dnia 06.03.2021r. zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych  ,,ORLIK‘’ przy ul. Wronieckiej 61.   

1)    Kompleks  ,, ORLIK’’ czynny:
– poniedziałek – piątek  14.30 – 22.00
– sobota, niedziela, święta   12.00 – 22.00

Informujemy, że na kompleksie boisk można przebywać do godziny 21.45.

2)    Zostają wprowadzone 75 minutowe cykle treningowe po których nastąpi 15 minutowa przerwa na dezynfekcję urządzeń. (przykład: 12.00-13.15 cykl treningowy).

L.p.

Cykl treningowy

Dezynfekcja

1.

14.30 – 15.45

15.45 – 16.00

2.

16.00 – 17.15

17.15 – 17.30

3.

17.30 – 18.45

18.45 – 19.00

4.

19.00 – 20.15

20.15 – 20.30

5.

20.30 – 21.45

21.45 – 22.00

           UWAGA: Powyższe nie dotyczy treningów Klubu „NOTEĆ”

3)    Na terenie kompleksu w tym samym czasie może przebywać:

- boisko do piłki nożnej: 14 osób + opiekun

- boisko tartanowe 14 osób + opiekun

4)    Zarządca będzie dokonywał weryfikacji wg kolejności zgłoszeń, celem ustalenia przestrzegania zasad określonych w pkt.3.

5)    Na terenie obiektu (nie dotyczy gier zespołowych) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

6)    Zarządca zapewni środki do dezynfekcji rąk dostępne przy wejściu do obiektu. Osoby wchodzące oraz opuszczające obiekt obowiązane są do dezynfekcji rąk oraz sprzętu, który ze sobą przyniosą.

7)    Na obiekcie czynne będą tylko toalety oraz rotacyjnie jedna szatnia, gdy druga będzie  w dezynfekcji. Korzystający z kompleksu nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Wyjątek stanowi czas załatwienia formalności związanych z rejestracją, w czasie których należy założyć maskę.                                                           

8)    Na terenie ORLIKA będzie prowadzony „Wykaz osób korzystających z boisk”.

Uwaga: pkt 3, 4, 5, 6, 7,8 nie dotyczy Klubu „NOTEĆ”, który wynajmuje obiekt wg osobnych zasad.

9)    Zapobiegając rozprzestrzenianiu się koronawirusa stosuje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6  i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845,2112 i 2401 oraz 2021 r. poz. 159 i 180 ) oraz w związku z obowiązującym europejskim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych – RODO, Administrator Danych zbiera dane osób korzystających z  Boisk Wielofunkcyjnych ORLIK  ul. Wroniecka 61 w Czarnkowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze OSiR.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA.

1. Osoby korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. Podobnie po użyciu każdego zestawu do ćwiczeń. Administrator zapewnia płyn do dezynfekcji na terenie obiektu.

2. Osoby korzystające z urządzeń są obowiązane zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 2m.

3. Na terenie obiektu może jednocześnie przebywać maksymalnie 20 osób.

4. Obiekt Skateparku jest otwarty, bez stałej obsługi, wobec czego odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania z obiektu dotyczy bezpośrednio korzystających.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.