Strona główna arrow Aktualności arrow Powiatowy Turniej Siatkowki Plażowej
Powiatowy Turniej Siatkowki Plażowej
Wpisał: Małgorzata Chęś   
22.07.2021.
Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej - pierwsza niedziela sierpnia!!! 
 
Image
 
 
R E G U L A M I N
 
I. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
tel. 067/255-26-95, e_mail: osir@czarnkow.pl
 
II. Cel imprezy
-popularyzacja gry w piłkę siatkową plażową,
-propagowanie aktywnych form spędzania czasu,
-sportowa rywalizacja fair-play
-rozwijanie zainteresowań sportem
 
III. Miejsce i terminy
 
MIEJSCE: boisko do piłki plażowej przy basenie ul. Nowa 8; Czarnków
 
TERMIN: 01.08.2021r. (NIEDZIELA) godz. 10.00
 
zapisy do dnia 1 sierpnia 2021 do godz. 9.45
 
IV. Zasady i warunki uczestnictwa
● każda drużyna biorąca udział w turnieju winna wpłacić wpisowe w kwocie 20 zł.
● do turnieju mogą zgłaszać się drużyny 2 – osobowe (także mieszane)
● zawodnicy powinni mieć ukończone 15 lat,
● OGRANICZONA ILOŚĆ DRUŻYN DO 12.
● uczestnik przed przystąpieniem do rozgrywek musi podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
● uczestnicy przy przystąpieniu do rozgrywek muszą złożyć u organizatora zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w w/w rozgrywkach lub zobowiązani są do złożenia podpisanych własnoręcznie oświadczeń (niepełnoletni podpisane przez prawnych opiekunów) o zdolności tj. braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych
●od początku do końca turnieju drużyny muszą występować w niezmienionych składach osobowych
 
V. System rozgrywania turniejów
● gra prowadzona będzie systemem pucharowym lub każdy z każdym w zależności od ilości uczestników.
 
VI. Ocena turniejów
●w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie związanych z systemem rozgrywania turnieju (i innych) decydują Organizatorzy i sędziowie,
●wyłącznie Organizatorom i sędziom przysługuje prawo do rozstrzygania sytuacji spornych podczas trwania turnieju.
● sprawy, które nie objęte są regulaminem rozstrzyga organizator (w odniesieniu do aktualnych przepisów PZZPS).
● ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
VII. Nagrody
● za zajęcie miejsc I – III uczestnicy otrzymują nagrody pieniężne, pamiątkowe dyplomy
I miejsce – 400zł
II miejsce – 300zł
III miejsce – 200zł
 
VIII. Sprawy różne
● Za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas rozgrywek OSiR nie ponosi odpowiedzialności. Zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie
 
IX. Ochrona Danych Osobowych
 
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:
Gmina Miasta Czarnków
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
NIP:7632093092
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl
 
2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?
 
1. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku z udziałem w turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 
3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?
 
Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:
Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),
Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),
upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,
 
4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:
• prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
• prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
• prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,
• prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 
5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.
Jednocześnie każdy uczestnik biegu wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych z turnieju w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.
 
X. Informacja COVID-19
 
Uczestnik przy przystąpieniu do rozgrywek musi złożyć u organizatora oświadczenie, iż jest zdrowy i nie wykazuje objawów sugerujących chorobę zakaźną i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. Ponadto nie przebywa na kwarantannie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformuję organizatora zajęć.
Ponadto prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.