Strona główna arrow Aktualności arrow Turniej piłki nożnej
Turniej piłki nożnej
Wpisał: Małgorzata Chęś   
24.08.2021.
Image
 
 

 

 

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży

 „ Zakończenie Wakacji na Orliku” w Czarnkowie

 

1.      Organizatorzy:

OSiR w Czarnkowie, animatorzy.

2.      Miejsce:

Boisko „Orlik” w Czarnkowie przy ul. Wronieckiej 61

3.      Termin:

27 sierpnia 2021 roku, godzina 18.00

4.      Cel:

Popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowania sportem i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych.

5.      Uczestnictwo:

Młodzież miasta i gminy Czarnków.

6.      Warunki uczestnictwa:

Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy do dnia 27 sierpnia imienną listę zawodników.

Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

Drużyna występuje w wybranych przez siebie strojach.

7.      Zasady gry:

·         Drużyna może zgłosić 8 zawodników bez możliwości dokonania zmian w czasie rozgrywek (na boisku 5+1 bramkarz).

·         Mecze odbywają się w system każdy z każdym.

·         Czas gry wynosi 15 minut bez zmian stron

·         Zmiany zawodników powrotne „systemem halowym”.

·         Wprowadzenie piłki do gry z automatu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą bramkarza.

·         Pola karne oznaczone w obrębie jego linii.

·         Pozostałe przepisy reguluje PZPN – zgodnie z przepisami piłki nożnej.

8.      Punktacja:

·         Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.

·         Za remis 1 pkt.

·         Za przegraną 0 pkt.

9.      Kolejność:

O zajęciu miejsca decyduje: ilość zdobytych punktów.

Przy dwóch zespołach jednakową ilością punktów o zajęciu miejsca decyduje:

Różnica bramek,

·         większa liczba strzelonych goli,

·         bezpośredni pojedynek z zainteresowanym zespołem.

 

10.  Dyscyplina:

·         W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia: 11 min, 2 min, całkowite wykluczenie.

·         W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech spotkań lub całkowicie wykluczony z rozgrywek.

11.  Nagrody I-III miejsce:

·         Medal i nagroda rzeczowa.

12.  Sprawy inne:

Organizatorzy zapewniają:

·         Obsługę sędziowską.

·         Prowadzenie dokumentacji rozgrywek.

·         Gra Fair play.

·         Narzutki.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.

13.  Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników  będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie.

5. Jednocześnie każdy uczestnik wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z imprezy w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

Regulamin zawodów będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na orliku oraz będzie dostępny na stronie internetowej www.osir.czarnkow.pl

W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem - decyduje organizator.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.