Ferie zimowe 2022
Wpisał: Małgorzata Chęś   
05.01.2022.
Image

PONIEDZIAŁEK 17 stycznia 2022

WYJAZD – Champions Bowling by Niku – POZNAŃ

Wyjazd z Czarnkowa 9.00  Pobyt na Bowlingu 11.00-13.00 Powrót ok. 15.00

BILET: 15 zł dzieci i młodzież ucząca się/ dorośli.

Obowiązuje obuwie halowe.

W przypadku braku,  możliwość wypożyczenia na miejscu 5 zł każdy we własnym zakresie

 

WTOREK 18 stycznia 2022

 WYŚCIGI ŁYŻWIARSKIE  11.00- 12.00

Miejsce: ul. Nowa 8, bieżnia – lodowisko

 

ŚRODA 19  stycznia 2022

WYJAZD -  LODOWISKO AQUAPARK  i McDonald´s – PIŁA

Wyjazd z Czarnkowa 8.50  Pobyt na lodowisku 10.00-12.00 Powrót ok. 15.00

BILET: 14 zł ulgowy*/17 zł normalny* /10 zł opłata dodatkowa za łyżwy

Obowiązkowo każdy zabiera odzież zimową, czapkę i rękawiczki.

 

CZWARTEK 20 stycznia 2022

LEPIMY ZIMOWY DOM  ESKIMOSÓW – NAJWIĘSZE IGLO W MIEŚCIE  11.00- 12.00

Miejsce: ul. Nowa 8, boisko piłkarskie – dolna płyta

 

PIĄTEK 21 stycznia 2022

WYJAZD – PILSKI PARK ROZRYWKI JUMP EXTREME  i McDonald´s – PIŁA

Wyjazd z Czarnkowa 9.50  Pobyt w parku 11.00-13.00 Powrót ok. 15.00

BILET: 27 zł dzieci i młodzież ucząca się/ 32 zł – dorośli.

Obowiązkowo każdy zabiera skarpety antypoślizgowe.

Możliwość kupna na miejscu 7 zł każdy we własnym zakresie.

 

PONIEDZIAŁEK 24 stycznia 2022

WYJAZD – Champions Bowling by Niku – POZNAŃ

Wyjazd z Czarnkowa 9.00  Pobyt na Bowlingu 11.00-13.00 Powrót ok. 15.00

BILET: 15 zł dzieci i młodzież ucząca się/ dorośli.

Obowiązuje obuwie halowe.

W przypadku braku, możliwość wypożyczenia na miejscu 5 zł. każdy we własnym zakresie.

 

WTOREK 25 stycznia 2022

 ZAWODY SANECZKOWE  11.00- 12.00

Miejsce stok saneczkowy tzw. mała skocznia Park Staszica/ ul. Nowa 8

 

ŚRODA 26  stycznia 2022

WYJAZD -  LODOWISKO AQUAPARK  i McDonald´s – PIŁA

Wyjazd z Czarnkowa 8.50  Pobyt na lodowisku 10.00-12.00 Powrót ok. 15.00

BILET: 14 zł ulgowy*/17 zł normalny* /10 zł opłata dodatkowa za łyżwy

Obowiązkowo każdy zabiera odzież zimową, czapkę i rękawiczki.

 

CZWARTEK 27 stycznia 2022

LEPIMY ZIMOWE BAŁWANY, KULIG 11.00- 12.00

Miejsce: ul. Nowa 8, boisko piłkarskie – dolna płyta

 

PIĄTEK 28 stycznia 2022

WYJAZD – PILSKI PARK ROZRYWKI JUMP EXTREME  i McDonald´s – PIŁA

Wyjazd z Czarnkowa 9.50  Pobyt w parku 11.00-13.00 Powrót ok. 15.00

BILET: 27 zł dzieci i młodzież ucząca się/ 32 zł – dorośli.

Obowiązkowo każdy zabiera skarpety antypoślizgowe.

Możliwość kupna na miejscu 7 zł każdy we własnym zakresie.

 

W związku z pandemią i nałożonymi obostrzeniami na obiektach, zmuszeni jesteśmy zbierać kopię unijnego certyfikatu lub zaświadczenie o szczepieniu, wynik testu i wyzdrowieniu.

Ilość osób biorąca udział w wyjazdach uzależniona jest od limitów wyznaczonych na danym obiekcie (nie zależy to od OSiR).

 Realizacja imprez na lodzie i śniegu zależy od warunków atmosferycznych.

 

WYJAZDY: przejazd i ubezpieczenie bezpłatnie, zbieramy tylko opłaty na wstęp.  Zbiórka uczestników 10 minut przed wyjazdem.

Uczestnicy wyjazdu muszą mieć zgodę oświadczenie rodziców bądź prawnych opiekunów na wyjazd.

Dzieci poniżej 7 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej lub pełnoletniej. Opiekun również pokrywa koszty wejścia na obiekty.

 

ORGANIZATOR: OSiR Czarnków ul. Nowa 8; 64-700 Czarnków

Zgłoszenia: Tel. 067/255-26-95;  e-mail: osir@czarnkow.pl

 

 STRONY INTERNETOWE OBIEKTÓW ODWIEDZANYCH PODCZAS FERII ZIMOWYCH

https://championsbowling.pl/

 https://www.jumpextreme.pl/atrakcje-jump-extreme/

 https://aquaparkpila.pl/oferta/lodowisko-boisko-wielofunkcyjne/

ZGODY NA WYJAZD:

1) zgoda dla dziecka

2) zgoda dla rodzin 

 

 

RODO FERIE ZIMOWE

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:

Gmina Miasta Czarnków

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków

NIP:7632093092

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl

 

2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?

1. Dane osobowe uczestników ferii zimowych będą przetwarzane w celach przeprowadzenia, zorganizowania i przygotowania listy osób biorących udział, oraz wyczytania w celu sprawdzenia obecności,  przygotowania stanowisk gry.

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, informacje o szczepieniu i zebranie kopii unijnego certyfikatu szczepień lub zaświadczenie o szczepieniu, wynik testu i wyzdrowieniu.

2. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do końca 2022 roku. Po tym czasie wersje papierowe listy wyjazdów, zgody i oświadczenia wyjazdu zostaną zniszczone w niszczarce, a dane zapisane na listach obecności w programie word wymazane.

 

3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:

Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),

Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,

 

4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIAZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

·         prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,

·         prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

·         prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,

·         prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,

·         prawo do przenoszenia danych,

·         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w feriach zimowych.

Jednocześnie każdy uczestnik ferii zimowych wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych  z biegu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.