Strona główna arrow Obiekty zimowe
Obiekty zimowe
Wpisał: Administrator   
20.01.2016.
  • Lodowisko

 UCHWAŁA NR VIII/48/2011

RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8

w Czarnkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.1) Rada Miasta Czarnków uchwala, zasady korzystania z obiektów sportowych usytuowanych przy ul. Nowej 8 w Czarnkowie w formie poniższego regulaminu.


Rozdział 4.

Zasady korzystania z lodowiska

§ 16.   1. Lodowisko uruchomione jest w okresie zimowym na bieżni stadionu (gdy pozwalają warunki atmosferyczne).

2. Lodowisko czynne jest codziennie w godz. 8.00-21.00 z ewentualnymi przerwami konserwacyjnymi.

3. W dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00 pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne.

4. Lodowisko jest nieczynne w przypadku odwilży, opadów deszczu lub obfitych opadów śniegu.

5. W przypadku organizowania imprez sportowych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

§17. 1 Zasady bezpieczeństwa :

1)      na tafli lodowiska może przebywać max 100 osób;

2)      dzieci do 7 lat mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich;

3)      zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym;

4)      jazda na tafli może odbywać się tylko we wskazanym kierunku;

2. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

1)      wchodzenia na lód w trakcie przerw konserwacyjnych i odwilży;

2)      poruszania innym sprzętem niż łyżwy;

3)    używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i  krążków hokejowych lub  innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników  (nie dotyczy zajęć zorganizowanych);

4)      rzucania śniegiem;

5)      siadania na bandach okalających lodowisko;

6)      jazdy z dziećmi na rękach;

7)      wnoszenia i spożywania napojów oraz  jedzenia na tafli lodowiska.

 

ImageImage

ImageImage

Image 

 
© 2022 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.