Strona główna arrow Aktualności arrow Dzień Sportu w Dniu Dziecka
Dzień Sportu w Dniu Dziecka
Wpisał: Kamila Szpotek   
15.05.2007.

 
ImageJak co roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy na terenie OSiR szereg imprez dla dzieci ze szkoły podstawowej i i młodzieży gimnazjalnej. Imprezy sportowe rozpoczną sie od godz. 9.30 są to:

W czasie trwania zawodów w godz. 9.00-14.00 dzieci będą mogły bezpłatnie korzystać z kąpieli w basenie, ale tylko we wcześniej ustalonych grupach i pod opieką nauczycieli ze swoich szkół.

ImageImageImage

Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej

1. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ul. Nowa 8, tel. 067 / 255 26 95

2. Termin i miejsce
Stadion OSiR ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
01.06.2007  godz. 930

3. System rozgrywek
W zależności o ilości zgłoszonych drużyn – system pucharowy lub każdy z każdym.
Rozgrywki  będą  przeprowadzone w trzech kategoriach:

 •  kl. V S.P,
 •  kl. VI S.P,
 • gimnazjum.


4. Uczestnictwo
Warunkiem uczestnictwa jest  bezwzględne zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju do dnia 25 maja 2007 r w biurze OSiR lub telefonicznie pod nr tel.067/ 255-26-95.

5.  Przepisy
     Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

6. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 •  Czas trwania meczu - 2x 15 min ( w razie bardzo dużej ilości drużyn czasy meczów zostaną skrócone)
 • Drużyny 5-osobowe  oraz  2 rezerwowych.
 • W  czasie meczu drużyna składa się z pięciu zawodników łącznie z bramkarzem. Drużyna nie może rozpocząć meczu  w składzie mniejszym niż pięciu zawodników (zespół niekompletny – walkower).


7. Sprawy ogólne

 •  Każda drużyna uczestnicząca w turnieju powinna posiadać własny  strój  (koszulki
  w jednym kolorze)
 •  Imienny   skład   drużyny   podany   organizatorom  w  zgłoszeniu   przed   zawodami   nie   może   ulec   zmianie   (nie  wolno   dobierać   zawodników   w  trakcie rozgrywek  -  
  d y s k w a l i f i  k a c  j a     d r u ż y n y).
 •  Dojazd  uczestników  na  turniej  własnym  transportem.
 •  Zawodnicy będą ubezpieczeni od NW, jednak wyłącznie na czas trwania meczu (nie od zdarzeń związanych np. z dojazdem).
 • Za wszelkie kradzieże zaistniałe podczas rozgrywek OSiR nie ponosi odpowiedzialności.    Zawodnicy odpowiadają za swe rzeczy we własnym zakresie.


8.  Badania lekarskie
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. (Dz. U. Nr 81, poz.889) zawodnicy przy przystąpieniu do rozgrywek muszą złożyć
u organizatora zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w w/w rozgrywkach lub zobowiązani są do złożenia podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów  oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez OSiR.
Komplet oświadczeń drużyny składa kapitan w biurze OSiR do dnia 31 maja.


9. Dekoracja
Bezpośrednio po zakończeniu wszystkich meczów.

W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje  organizator.

Turniej Triobasketu

 1. Termin i miejsce
Boisko do koszykówki  przy basenie  ul. Nowa 8
01.06.2007  godz. 10.00

2.  System rozgrywek
W zależności o ilości zgłoszonych drużyn – system pucharowy lub każdy z każdym.

3. Postanowienia szczegółowe

 •  Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny 3- osobowe, zapisy do godz. 9.30 w dniu zawodów do momentu losowania po losowaniu zapisy bezwzględnie nie będą przyjmowane.
 •  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest złożenie oświadczenia podpisane przez  lekarza bądź prawnych opiekunów  o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach sportowych.
 •  Obowiązują przepisy PZPK , a w kwestiach spornych decyduje organizator.
 •  Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu turnieju.


Turniej Siatkówki Plażowej Dziewcząt

1. Termin i miejsce
Boisko do siatkówki plażowej przy basenie  ul. Nowa 8
01.06.2007  bezpośrednio po zakończeniu triobasketu

2.  System rozgrywek
W zależności o ilości zgłoszonych drużyn – system pucharowy lub każdy z każdym.

3. Postanowienia szczegółowe

 •  Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny 2- osobowe, zapisy do godz. 10.30 w dniu zawodów do momentu losowania po losowaniu zapisy bezwzględnie nie będą przyjmowane.
 •  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest złożenie oświadczenia podpisane przez  lekarza bądź prawnych opiekunów  o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach sportowych.
 •  Obowiązują przepisy PZPS , a w kwestiach spornych decyduje organizator.
 •  Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu turnieju.

Turniej Tenisa Stołowego

1. Termin i miejsce
ul. Nowa 8 . stół  do tenisa stołowego na wolnym powietrzu przy basenie
01.06.2007   godz. 10.00

2.  System rozgrywek
ustalany na miejscu w zależności od ilości chętnych

3. Postanowienia szczegółowe

 •  Zapisy do godz. 9.45
 •  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest złożenie oświadczenia podpisane przez  lekarza bądź prawnych opiekunów  o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach sportowych. 

 

 
następny artykuł »
© 2020 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.