ŚWIĘTO NOTECI
Wpisał: Małgorzata Chęś   
15.07.2019.
Image
 
 

 

RODO - Ochrona Danych Osobowych
SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest:
Gmina Miasta Czarnków
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków
NIP:7632093092
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: osir@czarnkow.pl
2.JAKI JEST POWÓD I CELE PRZETWARZANIA?
1. Dane osobowe uczestników imprezy rekreacyjnej w plenerze – „ŚWIĘTO NOTECI” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w treści niniejszego regulaminu w związku z udziałem w imprezie w plenerze obejmuje także publikację imienia i nazwiska z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje bądź w której się uczy - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
3.KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane osobowe mogą być lub zostaną przekazane:
Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych),
Instytucjom państwowym (np.: Gminie Miasta Czarnków),
upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek,
4. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:
• prawo dostępu do treści swoich danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
• prawo do sprostowania, poprawienia danych gdy zawierają błąd, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
• prawo do usunięcia- częściowego lub całkowitego,
• prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli pozostawienie ich wyłącznie do przechowywania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w turnieju.
Jednocześnie każdy uczestnik imprezy rekreacyjne w plenerze „ŚWIĘTO NOTECI” wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla niego, do publikacji, pokazania i wykorzystania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych z imprezy w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 OSiR Czarnków
osir@czarnkow.pl

Copyright © Maciej Janyska - Strony internetowe PiÂła, CzarnkĂłw, Trzcianka. Wszystkie prawa zastrzeÂżone.